google-site-verification: google352b9fc26690516d.html
projekt wnętrz Warszawa

JC   I N T E R I O R    D E S I G N

Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką badającą wzajemne powiązania między człowiekiem, a jego toczeniem. W 1857 r. wydał swoją pracę pt.: „Rys Ergonomji czyli Nauki o Pracy”. Nazwa etymologicznie wywodzi się z dwóch greckich słów: ergon – praca i nomos – prawa naturalne, zasada.Właściwy rozwój tej dyscypliny naukowej nastąpił dopiero 100 lat później. W 1959 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie ergonomiczne w Zurichu, a w dwa lata później, w 1961 r. utworzono Międzynarodowe Towarzystwo Ergonomiczne.

W 1964 r. powstała Sekcja Ergonomii w Polsce, zaś w 1977 r. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.


W 1973 r. największy autorytet z zakresie nowoczesnej ergonomii  jakim był niewątpliwie prof. dr med. Etienne Gradjean wydaje „Ergonomics of the Home” w pięciu językach. W Polsce „Ergonomia mieszkania” ukazała się w 1978 r. Zawiera najnowszą definicję ergonomii: „Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką badającą wzajemne powiązania między człowiekiem, a jego otoczeniem”.
 

W opracowaniu tym po raz pierwszy przeanalizowano wszelkie czynności jakie wykonuje się w domu (mieszkaniu): prace domowe, spożywanie posiłków, wypoczynek, i spanie powiązane wzajemnie z wymiarami mebli, sprzętów i urządzeń w mieszkaniu uwzględniając anatomiczne wymiary człowieka, jak i wymagania ze stanowiska medycznego. To również zagadnienia klimatu wnętrz, nasłonecznienia i oświetlenia, ogrzewania i wietrzenia.
 

Bardzo ważną część stanowią również specjalne potrzeby ludzi w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych. rozważania i wnioski wynikają z osobistych badań jak również z badań przeprowadzonych w Anglii, RFN, Francji, Holandii, krajach skandynawskich i USA. Są to podstawy naukowe do projektowania mieszkań i ich wyposażenia dostosowanego do potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i społecznych potencjalnych użytkowników.

Kolejną pozycją z jakiej mogą korzystać architekci jest  monumentalne dzieło „Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego” niemieckiego architekta Ernsta Neuferta konturowane po jego śmierci przez syna Petera.
 

Posługując się zasadami wynikającymi z ergonomii mieszkania możemy w decydujący sposób wpłynąć i poprawić warunki zdrowotne, dobre samopoczucie i siły życiowe użytkowników przestrzeni, którą projektujemy.

Termin „ergonomia” stworzył i zaproponował po raz pierwszy na świecie polski przyrodnik, prof. Wojciech Bogumił Jastrzębowski, pracownik naukowy Instytutu Agronomicznego mieszczącego się na Marymoncie pod Warszawą.

projektowanie wnętrz
01 marca 2020

Ergonomia

KONTAKT

OFERTA

elewacje i ogrodzenia

projektowanie On-Line

projekt kompleksowy

koncepcja

projektowanie wnętrz

Warszawa projekt wnętrz

zadzwoń lub napisz maila

B A Z A L T

jako jedna z nielicznych pracowni
ponownie odkrywamy dla Państwa
​B A Z A L T - niezwykły kamień MOCY

ograniczona odpowiedzialność

polityka prywatności

o mnie

INTERIOR DESIGN

Miłego dnia!

K  R  E  A  T  Y  W  N  O  Ś  Ć  -  D  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E - K  U  L  T  U  R  A  -  P  R  O  F  E  S  J  O  N  A  L  I  Z  M

Design & Created by MAGNUM

ALL RIGHTS RESERVED © 2024 JC INTERIOR DESIGN