google-site-verification: google352b9fc26690516d.html

Projekt funkcjonalno-przestrzenny


 

Praca rozpoczyna się od dokładnej inwentaryzacji projektowanego obiektu.
Zawiera pomiar wszystkich pomieszczeń z grubościami ścian, wysokością, rozmieszczeniem i wielkością otworów okiennych i drzwiowych, przyłączy, pionów, gniazd i wyłączników (jeśli są istniejące). Pomiar uzupełnia dokumentacja fotograficzna. W przypadku, kiedy obiekt nie jest jeszcze zrealizowany pracuję na istniejącej dokumentacji budowlanej, według której ma być realizowany obiekt.


Koncepcja zawiera ocenę możliwości jakie „drzemią” w projektowanej przestrzeni, pozwala na przeanalizowanie
i zaproponowanie jak najlepszego układu funkcjonalno-przestrzennego projektowanych pomieszczeń.

Daje odpowiedzieć na podstawowe pytania i wątpliwości - jakie proporcje i kształt ma mieć tworzona przestrzeń.
Współpraca w tym zakresie polega na omawianiu zakładanych wariantów do momentu pełnej Państwa akceptacji.
Może to być nawet kilka możliwych rozwiązań. Powstają poglądowe wizualizacje komputerowe 3D, a każda korekta jest
z Państwem uzgadniana i omawiana.
 


projekt funkcjonalno-przestrzenny zawiera:


•  inwentaryzację obiektu - rzuty, przekroje, rozwinięcia - skala 1:50
•  dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego
•  2-3 propozycje + korekty niezbędne do wypracowania satysfakcjonujących inwestora rozwiązań - rzuty 2D w skali 1:50
•  charakterystyczne rozwinięcia ścian - widoki 2D w skali 1:50
•  propozycję lokalizacji punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO. - rzuty w skali 1:50
•  wstępną propozycją materiałów wykończeniowych, kolorystyki - rzuty, widoki 2D w skali 1:50
•  kilka poglądowych, charakterystycznych wizualizacji komputerowych 3D

 

dla klientów: którzy chcą przeanalizować możliwości funkcjonalno-przestrzenne wnętrz, oczekują porady i pomocy  w doborze materiałów i kolorystyce. Zdecydowali że sami chcą zająć się wyszukiwaniem materiałów wykończeniowych, wyposażenia wnętrz.

 

Jeśli potrzebujesz znacznie więcej popatrz → projekt kompleksowy
Jest również możliwość z opcji → projekt kompleksowy On-Line

 


formalności:


1. określenie zakresu opracowania,

2. wycena projektu koncepcyjnego,

3. przedstawienie projektu Umowy o Dzieło,

4. akceptacja wyceny i podpisanie Umowy,

5. przystąpienie do projektu
 


Z A P R A S Z A M   D O   W S P Ó Ł P R A C Y


Jerzy Cebula
a r c h i t e k t    w n ę t r z

Koncepcja

22 grudnia 2018

jako jedna z nielicznych pracowni
ponownie odkrywamy dla Państwa
​B A Z A L T - niezwykły kamień MOCY

ALL RIGHTS RESERVED © 2019 JC INTERIOR DESIGN

Design & Created by MAGNUM

K  R  E  A  T  Y  W  N  O  Ś  Ć  -  D  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E - K  U  L  T  U  R  A  -  P  R  O  F  E  S  J  O  N  A  L  I  Z  M

INTERIOR DESIGN

projektowanie wnętrz

koncepcja

projekt kompleksowy

projektowanie On-Line

autorskie projekty mebli

mała architektura

elewacje i ogrodzenia

b l o g

o mnie

polityka prywatności

interior[@]dll.pl

B A Z A L T

zadzwoń lub napisz maila

ograniczona odpowiedzialność

Miłego dnia!

OFERTA

KONTAKT