google-site-verification: google352b9fc26690516d.html

Projekt funkcjonalno-przestrzenny. Praca rozpoczyna się od inwentaryzacji projektowanego obiektu. Zawiera dokładny pomiar wszystkich pomieszczeń z grubościami ścian, wysokością, rozmieszczeniem i wielkością otworów okiennych i drzwiowych, przyłączy, pionów, gniazd i wyłączników (jeśli są istniejące). Pomiar uzupełnia dokumentacja fotograficzna. W przypadku, kiedy obiekt nie jest jeszcze zrealizowany pracuję na istniejącej dokumentacji budowlanej, według której ma być realizowany obiekt.
 
Koncepcja zawiera ocenę możliwości jakie „drzemią” w projektowanej przestrzeni, pozwala na przeanalizowanie i zaproponowanie jak najlepszego układu funkcjonalno-przestrzennego projektowanych pomieszczeń. Daje odpowiedzieć na podstawowe pytania i wątpliwości - jakie proporcje i kształt ma mieć tworzona przestrzeń. Współpraca w tym zakresie polega na omawianiu zakładanych wariantów do momentu pełnej Państwa akceptacji. Może to być nawet kilka możliwych rozwiązań. Powstają poglądowe wizualizacje komputerowe 3D, a każda korekta jest z Państwem uzgadniana i omawiana.

Koncepcja

19 lutego 2020

projekt funkcjonalno - przestrzenny zawiera:

 • inwentaryzację obiektu - rzuty, przekroje, rozwinięcia - skala 1:50

 • dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego

 • 2-3 propozycje + korekty niezbędne do wypracowania satysfakcjonujących inwestora rozwiązań - rzuty 2D w skali 1:50

 • charakterystyczne rozwinięcia ścian - widoki 2D w skali 1:50

 • propozycję lokalizacji punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO. - rzuty w skali 1:50

 • wstępną propozycją materiałów wykończeniowych, kolorystyki - rzuty, widoki 2D w skali 1:50

 • kilka poglądowych, charakterystycznych wizualizacji komputerowych 3D


dla klientów: którzy chcą przeanalizować możliwości funkcjonalno-przestrzenne wnętrz, oczekują porady i pomocy w doborze materiałów i kolorystyce. Zdecydowali, że sami chcą zająć się wyszukiwaniem materiałów wykończeniowych, wyposażenia wnętrz.

Jeśli potrzebujesz znacznie więcej popatrz → projekt kompleksowy
Jest również możliwość z opcji → projekt kompleksowy On-Line

formalności:

 1. określenie zakresu opracowania,

 2. wycena projektu koncepcyjnego,

 3. przedstawienie projektu Umowy o Dzieło,

 4. akceptacja wyceny i podpisanie Umowy,

 5. przystąpienie do projektu..


 

powrót aktualności

...

projekt wnętrz Warszawa
JC   I N T E R I O R    D E S I G N

jako jedna z nielicznych pracowni
ponownie odkrywamy dla Państwa
​B A Z A L T - niezwykły kamień MOCY

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 JC INTERIOR DESIGN

Design & Created by MAGNUM

K  R  E  A  T  Y  W  N  O  Ś  Ć  -  D  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E - K  U  L  T  U  R  A  -  P  R  O  F  E  S  J  O  N  A  L  I  Z  M

INTERIOR DESIGN

projektowanie wnętrz

koncepcja

projekt kompleksowy

projektowanie On-Line

autorskie projekty mebli

mała architektura

elewacje i ogrodzenia

b l o g

o mnie

polityka prywatności

B A Z A L T

Miłego dnia!

zadzwoń lub napisz maila

ograniczona odpowiedzialność

Warszawa projekt wnętrz

OFERTA

KONTAKT