google-site-verification: google352b9fc26690516d.html

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

•  jego cel ma charakter  wyłącznie edukacyjny i informacyjny,

•  zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,

•  nie stanowi on ani porady budowlanej, ani wykładni prawa budowlanego.


Niniejszy blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera rozważania ogólne. Materiały zamieszczone w blogu odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy i doświadczenie Autora bloga na zagadnienia w nim poruszane i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści w nim zawartych. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora bloga dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności
projekt wnętrz Warszawa
JC   I N T E R I O R    D E S I G N

jako jedna z nielicznych pracowni
ponownie odkrywamy dla Państwa
​B A Z A L T - niezwykły kamień MOCY

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 JC INTERIOR DESIGN

Design & Created by MAGNUM

K  R  E  A  T  Y  W  N  O  Ś  Ć  -  D  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E - K  U  L  T  U  R  A  -  P  R  O  F  E  S  J  O  N  A  L  I  Z  M

INTERIOR DESIGN

projektowanie wnętrz

koncepcja

projekt kompleksowy

projektowanie On-Line

elewacje i ogrodzenia

b l o g

o mnie

polityka prywatności

B A Z A L T

Miłego dnia!

zadzwoń lub napisz maila

ograniczona odpowiedzialność

Warszawa projekt wnętrz

OFERTA

KONTAKT