google-site-verification: google352b9fc26690516d.html
projekt wnętrz Warszawa

JC   I N T E R I O R    D E S I G N

01 marca 2020

Kuchnia - typ i układ

Kuchnia - przede wszystkim ergonomia! Zaplanowanie właściwej kolejności pomiędzy elementami wyposażenia i komunikacji pomiędzy i urządzeniami w kuchni pozwala na skrócenie czasu przygotowywania posiłków o 60% i czasu na gotowanie o 28%.

Wynika to z właściwego zorganizowania ciągu roboczego pomiędzy lodówką, zlewozmywakiem i płytą grzejną (piekarnikiem), który układa się w tzw. trójkąt roboczy, stosowany zwłaszcza w USA. Kolejność rozmieszczenia urządzeń dla osób praworęcznych następuje od lewej strony do prawej (zgodnie ze wskazówkami zegara) zaś dla osób leworęcznych w przeciwnym kierunku.
 

 

Odległości wynikające z analiz wynoszą: pomiędzy lodówką a zlewozmywakiem 120-210 cm, między zlewozmywakiem a płytą grzejną 120-210 cm i pomiędzy płytą grzejną a lodówką 120-270 cm.
Suma tych odcinków w kuchniach małych i średnich nie powinna przekraczać 7m, a w przypadku dużych 8 m.


Wśród najczęściej spotykanych kuchni można rozróżnić 3 typy:

  • kuchnia zamknięta,

  • kuchnia, w której spożywa się posiłki, 

  • kuchnia otwarta.

  • od 1 stycznia 2018 „przybył” 4 typ - aneks kuchenny, który w ostatnich latach jest bardzo często stosowany przez developerów.


Od 1 stycznia 2018 roku w zmianach wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych. § 90–95 
§ 92 Organizacja mieszkania
1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.
2. (uchylony)
3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego). Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp.
4. Ustęp wydzielony należy wyposażyć w umywalkę.
§ 93 Warunki oświetlenia światłem dziennym i wentylacji
1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
    1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej;
    2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.
4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.
§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby – 2,2 m;
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób – 2,7 m;
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m;
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym – 2,4 m.


 

Szerokości pomieszczeń w świetle ścian wynikają bezpośrednio z ergonomii i w przypadku kuchni jest to 180 i 240 cm. W zależności od powierzchni, rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz instalacji, stosuje się różne układy kuchni: układ jednorzędowy, dwurzędowy (korytarzowy), układ „L”, „U”, „G” i układ z wyspą.
 

 

 

Całe wyposażenie kuchni ustawione jest wzdłuż jednej ściany. Zalecany jest do wnęk i aneksów kuchennych. Dla właściwego (ergonomicznego) rozplanowania sprzętów minimalna długość ciągu roboczego powinna mieć 350 cm długości.

 

 

Jest wygodniejszy od jednorzędowego, lecz nie należy do najbardziej funkcjonalnych rozwiązań z powodu naruszenia trójkąta roboczego przez ciąg komunikacyjny. Ważne jest, aby zachować 120 cm przestrzeni roboczej pomiędzy ciągami zabudowy. Sprzyja pracy jednej osoby poprzez bliskość stref.


Zazwyczaj pod oknem zlokalizowany jest grzejnik - pamiętaj o odpowiednim zaprojektowaniu frontów przy oknie, aby otwierały się bez przeszkód.

 

Cechuje go duża oszczędność miejsca i ruchu. Zaletą jest to, że trójkąta roboczego nie przecina ciąg komunikacyjny. W przeciwieństwie do poprzednich układów należy zwrócić uwagę na odpowiednim zaprojektowania szafki narożnej, aby wykorzystać ją jako pełnowartościową przestrzeń do składowania i wyposażyć we właściwe akcesoria.
 

Układ ten bardzo dobrze sprawdza się w małych i większych wnętrzach jako przestrzeń zamknięta bądź otwarta na salon. W tej części znajdziemy miejsce na stół do spożywania posiłków lub w przypadku większego wnętrza miejsce na wyspę.

 

W układzie tym w miejsce stołu możemy rozważać wyspę, której przedłużeniem w stronę salonu może być strefa spożywania posiłków. Doskonały układ bardziej zwartych kuchni wymaga dużej kreatywności, aby stworzyć pożądaną przestrzeń do przechowywania w niewielkiej powierzchni.


Układ ten możemy już stosować w kuchniach o szerokości minimum 240 cm w świetle ścian i większych.

Jest bardziej ekonomiczny w wykorzystaniu przestrzeni niż w układ dwurzędowy. Zyskujemy dodatkowo co najmniej 120 cm długości blatu i dodatkowe składowanie. Przy tym układzie mamy do zagospodarowania dwie szafki narożne.


Jeśli odległość między ciągami szafek jest bliska 120 cm wówczas kuchnia ma najbardziej efektywną przestrzeń roboczą dla jednej osoby.

 

Zabudowa przebiega wzdłuż czterech ścian pomieszczenia, gdzie czwartą ścianę można przeznaczyć na półwysep jako miejsce do posiedzenia, barek czy stół do spożywania posiłków, jeśli nie planuje się odrębnej jadalni. W zależności od sposobu zabudowy może być do zaprojektowania i wykorzystania 2 lub 3 szafki narożne. Kuchnia w tym układzie znakomicie sprawdzi się w sytuacji przestrzeni kuchni otwartej na salon, gdzie półwysep stanowi umowną granicę stref.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom każda kuchnia będzie funkcjonalna i piękna.

 

 

Wyspa, która jest łącznikiem, a zarazem elementem dzielącym w sposób dyskretny strefę kuchni i salonu wymaga większej przestrzeni. W zależności od naszego życzenia może przyjmować różne funkcje. Może być miejscem na zlewozmywak, płytę grzejną (gotowanie), czy dodatkowym blatem roboczym. Odpowiednio zaprojektowana może być alternatywą stołu jadalnianego. Wyspę możemy zaprojektować również w kombinacji z kuchnią w układzie „L” czy „U”.
W układzie „G” półwysep nietrudno zmienić w wymarzoną wyspę, jeśli pozwoli nam na to szerokość pomieszczenia. Kuchnia i salon połączone wyspą wymagają inteligentnego projektu, by przekształcić je w spójną przestrzeń, spełniającą różne funkcje.
 

Kuchnie stały się czymś więcej niż tylko funkcjonalnymi przestrzeniami do spożywania posiłków: przekształciły się w pomieszczenia, które nie tylko zachęcają do kreatywności w gotowaniu, ale również w projektowaniu.


Przedstawione schematy służą jedynie do ogólnego zilustrowania typów kuchni i nie należy ich traktować jako konkretnych rozwiązań. W zależności, od przestrzeni którą dysponujemy, warunków technicznych (ściany, otwory, instalacje) każdy z pokazanych typów możemy bardziej lub mniej modyfikować, tak aby kuchnia stała się (co najmniej) najbliższa naszym oczekiwaniom i wyobrażeniom.

KONTAKT

OFERTA

elewacje i ogrodzenia

projektowanie On-Line

projekt kompleksowy

koncepcja

projektowanie wnętrz

Warszawa projekt wnętrz

zadzwoń lub napisz maila

B A Z A L T

jako jedna z nielicznych pracowni
ponownie odkrywamy dla Państwa
​B A Z A L T - niezwykły kamień MOCY

ograniczona odpowiedzialność

polityka prywatności

o mnie

INTERIOR DESIGN

Miłego dnia!

K  R  E  A  T  Y  W  N  O  Ś  Ć  -  D  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E - K  U  L  T  U  R  A  -  P  R  O  F  E  S  J  O  N  A  L  I  Z  M

Design & Created by MAGNUM

ALL RIGHTS RESERVED © 2024 JC INTERIOR DESIGN